Ulusal Neonatolojİ Kongresİ

26-30 Nİsan 2023, Kaya Palazzo Otel, Antalya

BİLDİRİLER


Bildiri Son Gönderme Tarihi: 24 Şubat 2023

 

UNEKO-30 Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Kongrede sunulacak bildiriler klinik çalışma, deneysel çalışma, olgu sunumları ve hemşire bildirileri şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Bildiri özetleri online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar bildirinin sözel ya da poster olarak sunulması için tercih yapacaktır. Ancak son karar Bildiri Değerlendirme Jürisi tarafından verilecektir. Tüm olgu sunumları poster olarak sunulacaktır.
 3. Bildiriler 4 ana başlık altında toplanacaktır. Klinik çalışmalar, Deneysel çalışmalar, Olgu sunumları ve Hemşire bildirileri
 4. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 5. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 6. Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il belirtilmelidir.
 7. Özet başlığı büyük harf ile yazılmalıdır.
 8. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumlarında ise giriş, olgu, sonuç bölümleri bulunmalıdır.
 10. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 11. Özet içinde çalışmanın yapıldığı merkezin adı ya da tanınmasına yol açacak bir veri bulunmamalıdır.
 12. Olgu sunumu/serisi dışındaki çalışmalarda çalışmanın deseni yöntem başlığı altında mutlaka belirtilmelidir (Deneysel çalışmalarda: Hayvan çalışması, hücre kültürü, metodolojik çalışma şeklinde, Klinik çalışmalarda: Gözlemsel ve Girişimsel çalışmalar alt başlıkları içinde gözlemsel çalışmalar için: Kesitsel, olgu- kontrol, kohort (prospektif-retrospektif), girişimsel çalışmalar için: Randomize/yarı randomize, kontrollü/kendi kendine kontrollü, çapraz geçişli şeklinde).
 13. Her bildiri özeti için en az 3 en fazla 5 adet olmak üzere anahtar kelime girilmelidir.
 14. Özetin tamamı, başlık adı, yazar adı ve anahtar kelimeler hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Jürisi tarafından yapılacaktır.
  • Trials Network sistemi üzerinden yürütülen Türk Neonatoloji Derneği destekli çok merkezli çalışmalar kongrede sunulmak üzere jüri tarafından değerlendirilir, ancak ödül kapsamına alınamaz.
  • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Kabul edilen tüm olgu sunumları e-poster olarak sunulacak ve içlerinden birine en iyi olgu sunumu ödülü verilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki olguya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
  • Kabul edilen deneysel çalışmalardan en fazla 10 tanesi sözel bildiri olarak sunulacak ve bunların içinden birine en iyi deneysel çalışma birinciliği ödülü verilecektir. Jüri iki çalışma arasında ayrım yapamaz ise ödül ikiye bölünebilir.
  • Kabul edilen klinik çalışmalar jüri tarafından oylanarak puan sırasına göre dizilecektir. İlk 30 tanesi 3 ayrı oturum şeklinde sözel olarak sunulacak ve her oturumda elemeyi geçenler arasından jüri tarafından ilk üç sıralama belirlenecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
  • Sıralamadaki ikinci 30 çalışma, 3 ayrı oturumda tartışmalı e-poster şeklinde sunulacaktır. Poster başında poster başkanlarının nezaretinde yapılacak sunumlardan sonra belirlenecek en iyi sunumlar arasından jüri tarafından en iyi tartışmalı e-poster birincisi seçilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
  • Jüri tarafından sunulmaya değer bulunan diğer tüm klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.

Hemşire Bildirileri:

• Hemşireler tüm bildirilerini hemşire bildiri başlığı ile gönderecektir. Yazım kuralları hekim bildiri kuralları ile ortaktır.
• Hemşire bildirileri için 5 kişilik jüri görev yapacak ve en fazla 15 tane bildiri sözel bildiri olarak sunulmak üzere seçilecektir.
• Bu bildiriler içinden ilk üç sıradaki çalışmaya en iyi hemşire bildiri ödülü verilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.

Kongreye Kalan Süre

00
GÜN
00
SAAT
00
DAKİKA
00
SANİYE